Torsdag 03.november holder Maria Molden et halvtimes innlegg om prosjektet "Med lek og rullator" på NAL sitt kurs Walkability.

I den sunne og bærekraftige byen har fotgjengerne en sentral plass. I mange sammenhenger blir antallet gående brukt som et parameter for å si hvor attraktivt og inkluderende et sted er. God planlegging for de gående kan være bra for både folkehelsa, miljøet og økonomien.

I tillegg til en grunnleggende innføring i hva walkability handler om presenteres det på dette kurset nasjonale og internasjonale eksempler på både byromprosjekter, bygg og større planmessige grep som har bidratt positivt, i tillegg til erfaringer med bruk av ulike verktøy og metoder i plan- og designprosessen.

Maria Molden deler erfaringer fra prosjektet "Med lek og rullator" hvor vi utveksler og utvikler tanker og ideer om byen som vår "personlige trener" sammen med fysioterapiavdelingen på Høgskolen i Bergen. Trenger byen også mer universell utfordrende utforming?

 

Kurset strømmes direkte på NAL sine sider.