Som landskapsarkitekter i konkurransen om Conrad Mohrs vei 15 har vi sammen med b+b arkitekter vunnet med
forslaget DelTa. Oppdragsgiver er BIB og Entreprenør Backer.

Området ligger tett inntil Kristianborgvannet, og er del av transformasjonsområdet på Mindemyren i Bergen. Forslaget legger opp til et nytt urbant næring og boligområde. Området er oppdelt og sentralisert rundt
et felles blågrønt drag som strekker seg helt ned til vannkanten. Gater og torg er frie for biltrafikk og området er gitt en gradvis overgang fra det urbane til det naturlige. Vi gleder oss til fortsettelsen!