Vi er svært glade og stolte av at Arkitektgruppen CUBUS, i samarbeid med LAB entreprenør, HUS Arkitekter, Sweco og interiørarkitektkontoret Cadi, er innstilt som vinner av konkurransen for Holen Skole!

Konkurransen var på oppdrag for Bergen kommune. Vårt prosjekt ble vurdert best både på kvalitet, oppgaveforståelse og gjennomføringsplan.

Prosjektet omfatter barne og ungdomsskole for 650 elever med idrettshall og uteområde. Deler av eksisterende skole beholdes og integreres i en samlet bygning som er tilgjengelig med gode forbindelser ute og inne. Den nye skolen skal bygges som nesten- nullenergibygg (nNEB), den skal være BREEAM – NOR Excellent sertifisert og gjennomføres med fossilfri byggeplass.

Vårt hovedgrep kobler barneskole og ungdomsskole sammen og sikrer god flyt og forbindelse på bakkeplan mellom ulike uteområder. Uansett hvor man kommer fra, kan man bevege seg rundt, langs, og gjennom bygget. Bygget og høydeforskjellene på tomten blir utnyttet til å skape varierte uteområder med både skjermede og aktive soner. Det er lagt opp til aktivitetsområder for ballspill og lek, gangveger og steder for opphold og rekreasjon.

En «allmenning i skrånende terreng» knytter skolen sammen innendørs. Gulvet i allmenningen tar med bakken inn i bygget. Vertikal åpenhet skaper sikt og sammenheng mellom etasjene. Allmenningen åpner seg mot omgivelsene, og gir utsikt til fjorden og fjellene.

Allmenningen er også en «storstue» som knytter seg til skolens viktigste felles rom, og som kan åpnes på kveldstid for idrett og arrangementer for nærmiljøet.

Plassering av skolens funksjoner er nøye vurdert med hensyn til hvem som skal bruke funksjonene når, hvordan de vil oppleve å finne frem dit og hvordan bruken vil fungere innad i rommet.

Læringsarenaene er utformet med stor omsorg for ulike læringsstiler – det er mangfoldige og elastiske løsninger som lager rom for ulike mennesker og ulike løsninger. Arenaer for læring ved samhandling er særlig vektlagt, men det finnes også rom for individuell læring i ro eller frontalundervisning i grupper.

Arkitektgruppen CUBUS har hatt en god prosess med våre samarbeidspartnere. På nyåret, den 4.januar, får vi vite endelig avgjørelse og om vi får gå videre med prosjektet. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Illustrasjoner: Brick Visual

Juryen uttaler:

«Løsningsforslaget er svært godt tilpasset landskap og omgivelser ved at det er etablert både en trappeforbindelse og en rampeforbindelse fra Kringsjåveien og helt opp til hovedinngang. To steder har man også generøse tverrforbindelser som integrerer bygningsmassen godt i nabolaget, ved Jacob Larsens vei og mellom eksisterende bygg og nybygg rett inn på nedre skoleplass. Fremstår som det mest gjennomarbeidede konseptet på dette punktet.»

«Bygningsmassen er tiltalende utformet som en rekke av selvstendige volum som i stor grad har egen identitet. Bygningene vokser fint opp fra bakken. Fasadene har en kombinasjon av tre og plater som gir et uttrykk som knytter seg fint til nabolaget.»