Cubus har vunnet et oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Akershus Fylkeskommune om å lage en veileder for livskraftige urbane bomiljø.

Veilederen skal bestå av en eksempelsamling med 15 norske prosjekter som grunnlag for en drøfting av hvilke forhold som i størst grad påvirker realiseringen av et godt urbant bomiljø. Er det reguleringsplanen, byggherrens ambisjoner, eller kommunens ambisjoner og krav? Er det god designkompetanse, engasjerte og tydelige sektormyndigheters innspill og krav, eller er det en god samspillsprosess...?
Hva er de aller viktigste faktorene som gir et godt resultat, og hvordan kan vi dra nytte av eksisterende erfaringer i arbeidet med knutepunktutvikling i den sterkt voksende hovedstadsregionen?

Dersom du kjenner til eksempler på gode, urbane bomiljøprosjekter landet rundt, send gjerne innspill til : tina@arkitektgruppen-cubus.no. Utvalgte prosjekter blir presentert i veilederen. Prosjektet gjennomøres i samarbeid med  Senter for Byøkologi og Ideas2Evidence.