Parallelle oppdrag på TMV-odden i Trondheim

Vi er prekvalifisert som ett av fire kontor til parallelle oppdrag for skisseprosjekt for utvikling og fornyelse av TMV-odden, Trondheim.

Hovedmålet med parallelloppdraget er å utforme et attraktivt byrom som en god entré inn til Nedre Elvehavn fra Midtbyen, med tiltalende løsninger for opphold og opplevelse, der sykkelvegen er ledet trygt over plassen og vannspeilet er utviklet som en del av byrommet.

Vi gleder oss til å ta fatt på odden!