CUBUS utvikler en veileder og eksempelsamling om gode bomiljø

Hvordan skape livskvalitet i kompakt byutvikling, og hva er kommunenes handlingsrom for å fremme dette? Det var tema på et miniseminar som samlet rundt 50 planleggere fra 15 kommuner i Oslo og Akershus 20. oktober.

Arkitektgruppen CUBUS arbeider med en eksempelsamling om bomiljø på oppdrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Arbeidet var bakgrunnen for seminaret der Cubus holdt hovedinnleggene.

Et fyldig referat kan du lese på nettsidene til Fylkesmannen.