Ny idrettshall under Mulebanen

Varegghallen er kalt et "Columbiegg"-prosjekt  fordi en på kommunal grunn , under dagens Mulebane vil få løst flere viktige samfunnsmessige behov i et grep: Under banens 40 x 60 meter er det plass til; En idrettsbarnehage, en flerbrukshall (som bl.a. skal være "gymsal" for Rothaugen ungdomskole)  og et parkeringsanlegg for bl.a. beboerparkering i et område med store tilgjengelighetproblem for utrykningskjøretøy og busser. I tillegg vil hallen ha et Stoltzen-Fjellveiensenter. Og på toppen – på taket – vil en ny Mulebane med kunstgress bli gjenskapt. Arkitektgruppen CUBUS har vært rådgivere for Varegg I.L. siden 2005. Prosjektet har nå fått nødvendige politiske avklaringer og prioriteringer og en planprosess i kommunens regi er på gang. Prosjektskissene er utformet av sivilarkitekt Rune Karlsen hos CUBUS og hovedrådgiver er Ola B. Siverts.  BT hadde oppslag om prosjektet 03.07 – se lenken.. Målsettingen er ferdigstilt prosjekt i 2017.