CUBUS er valgt ut til en faglig referansegruppe i DOGA-prosjektet Levende lokaler. Målet med prosjektet er å samle kunnskap om å vitalisere sentrumsområder.

Stedsutviklingsprosjektet Levende lokaler startet i april 2016 av DOGA, Norsk Design- og Arkitektursenter. Det skal utvikles verktøy og metoder for aktivering av tomme lokaler i sentrumsområder i kommuner. Tre pilotkommuner, Lærdal, Tromsø og Arendal, skal eksperimentere med forskjellige tiltak for å vitalisere sentrum. Cubus har jobbet mye med tettstedsutvikling i Lærdal, og vi har blitt valgt ut til å være med i en faglig tung referansegruppe sammen med 21 kommuner og organisasjoner. Prosjektet, sammen med dette nettverket, vil bli en viktig del av DOGAs satsing på sentrumsutvikling. Første nettverkssamling er til høsten. Resultatene fra prosjektet vil være nyttige for alle typer kommuner over hele landet.

Mer info om DOGA-prosjektet finner du HER.