Konsert fra "Slippen Scene" markerte startskuddet for stedsutviklingsprosessen i Lyngen.

Vi er engasjert av Lyngen kommune for å gjøre en stedsutviklingssanalyse for Lyngseidet. Oppdraget består blant annet i å  identifiserere aktuelle utbyggingsområder, utvikle strategier for en bærekraftig, framtidig utvikling av den eksisterende bygningsmassen, samt finne gode lokaliteter for møteplassar og hva de kan romme. Det er innbyggerene selv som vil ta arenaane i bruk når de står ferdige,  og stedsutviklingsprosessen startet derfor med et utvidet arrangement i forbindelse med årets julegateåpning. 

Nærmere 300 tente fakler ønsket innbyggere og tilreisende velkommen inn til begivenhetenes sentrum, hvor deler av Strandveien for noen timer var avstengt for å tjene som mingleplass. Ordfører Sølvi Jensen ønsket de mange hundre frammøtte velkommen fra ”Slippen scene”, og markerte startskuddet for stedsutviklingsprosessen i Lyngen.

Mange lot seg begeistre av stemningen, og det ryktes at fakkeltoget som i år gikk startet i Strandveien og gikk gjennom parken til helse- og omsorgssenteret, var større enn det tradisjonelle 17. maitoget.

Kveldens hovedartist, Jørn Hoel, hadde Lyngenfjord som spektakulært bakteppe under sin opptreden på ”Slippen scene” og fikk backing av elever ved kulturskolen i Lyngen. 

Våre forslag til ny utforming av sentrum ble vist projisert på veggflater  og fysiske modeller stilt ut i ”Slippen scene”. Dette fikk diskusjonene i gang blant de frammøtte. -Aktivitetstorg mellom pumpehuset og Slippen? -Strandpromenade fra Kalveparken til Sørheim brygge? -Lyngenhuset som allaktivitetshus i overgangen mellom sjø og land? Skate- og rullatorsti i Kirkeparken?

Arrangementet var et kommunalt initiativ som del av den pågående stedsutviklingsprosessen i Lyngen som et synlig tegn på at prosjektet er godt i gang, og at innbyggerne, næringsdrivende og grunneiere er med  på å påvirke bruk og utforming av sin egen bygd. Avvikling av det utendørse arrangmenetet i den mørkeste delen av året hvor det normalt er vanskelig å trekke folk ut av godstolen, viser at attraksjoner og aktiviteter har stor kraft, og at flere møteplasser er et etterlengtet gode i Lyngen. Gjennom det midlertidig avstengte gatepartiet og ny bruk av slipphuset ble det testet ut hvordan enkle grep og små ressurser kan gi stor endring.  At arrangementet ble avholdt i det "historiske sentrum" avspeiler dette området som et av flere aktuelle framtidige satsningsområder, hvor Lyngenfjord møter land, turistene møter lokale, og hvor hverdagslivet utspiller seg.

Gjennom en enkle, midlertidig grep, viser arrangementet og de tilhørende installasjonene at Lyngseidet har mange kvaliteter og muligheter, og det kan være enkle og rimelige løsninger som skal til for å se stedet med nye øyne og ta det i bruk på en ny måte.