Havbyen vokser videre.

Arkitektgruppen CUBUS er engasjert av Frøya kommune i Sør-Trøndelag for å utvikle en strategiplan for videreutvikling av kommunesenteret Sistranda. Prosessarbeidet hadde oppstart 12.desember med et heldags arbeidseminar med kommunens Planforum og utvalgte aktører på stedet. Målet er å utvikle både umiddelbare og mer langsiktige tiltak som kan løfte ytterligere den dynamiske vekstkommunens (3.6% vekst i 2015!) "hovedstad". Strategiplanen vil også være retningsgivende for hvordan tiltakene kan inngå i ordinære planprosesser som f.eks den pågående revisjonen av kommunedelplanen og temaplaner, samt ordinær budsjettbehandling.

CUBUS har tidligere bistått kommunen med rådgivning gjennom en lengre periode fra 2006 til 2010. En rekke av de tiltakene som ble utredet den gang er imponerende grad blitt gjennomført av det handlekraftige øyfolket, bl.a. et kompetanse-, kultur- og opplevelsesenter, en større utvidelse av det lokale hotellet, fasiliteter for idretten m.v. Også kommunedelplanen som nå revideres var vi konsulenter for. Vi bistod i forrige runde også med kommuneplanens samfunnsdel og næringsplanen.