Arkitektgruppen CUBUS har levert skisseprosjekt for Rådhusparken i Lærdal

I samarbeid med kunstner Erik Pirolt og lysdesigner Luminator har vi jobbet fram en plan for en samlende og sentral Rådhuspark.

Oppdragsgiver er Lærdal Næringsutvikling ved prosjektleder Tone Boska. Hun er også en sterk drivkraft bak stedsutviklingsprosjektet "Levende lokaler" i Lærdal, som Arkitektgruppen CUBUS har jobbet med tidligere. 

Les mer om prosjektet her