Det varsles om søknad til rammetillatelse for nye Prostneset park og byrom i Tromsø - Oppdagernes plass

I forbindelse med ny havneterminal på Prostneset i Tromsø skal det opparbeides et større uterom som strekker seg fra Roald Amundsens plass og ned mot havna. Arkitektgruppen Cubus har i samarbeid med ÅF Lighting, Multiconsult, kunstnerisk konsulent Jørgen Blitzner og Studio Gohde utarbeidet forprosjekt for utforming av Prostneset park og byrom.

Det nye parkområdet utformes med mål om å framstå som en moderne, annerledes og spennende del av byen, der oppdagerhjertet står i fokus.

Planen bygger opp om overordnede mål i planbeskrivelsen for området som et attraktivt sentrumsområde i godt samspill med omgivelsene, med funksjoner både for besøkende og de lokale. Parken utformes som en pulserende velkomstarena og knutepunkt som inviterer til ulike aktiviteter og opphold gjennom hele året med skøytebane, akebakke, skate/sykle/trikse bowl, lekeområde, vannarrangement med fontener til lek, konsertarena, amfi, beplantede arealer og gode oppholdsplasser. Planen styrker Prostneset som det historiske innseiling- og utfartsstedet der kontakten mellom sjø og land utgjør en sentral del av utformingen.

For utfyllende bakgrunn om prosjektet og redegjørelse av valgte løsninger, se: Deldokument til rammesøknad