Arkitektgruppen CUBUS er prekvalifisert til design-konkurranse om EnTek-bygget i Bergen for UiB/Science City Bergen

Universitetet i Bergen (UIB) har i samarbeid med Christian Michelsen Research (CMR) startet arbeidet med å planlegge et nytt energi- og teknologibygg, «EnTek-bygget», på tomt i Allégaten 66 der bygget  Auditoriefløyen står i dag. Det er snakk om et bygg på ca 17 000 m2, og det skal dannes en energi- og teknologiklynge bestående av «EnTek» og omkringliggende fagmiljø. Det er en ambisjon at byggene kan knyttes fysisk sammen og at uterommet skal utgjøre en ny campus med fokus på energi og teknologi. Prosjektet er en del av «Science City Bergen» (SCB) som har som visjon at «Fremtidens energiløsninger kommer fra vest». SCB er et regionalt samarbeid mellom forskning, utdanning og næringsliv for å sikre regionens attraktivitet og konkurransekraft innen nevnte fagområder.

Vi er stolte over at CUBUS i løpet av høsten skal levere plan- og designforslag sammen med det danske arkitektfirmaet Arkitema. Vi har i tillegg med oss en konsulentgruppe bestående av Node, Instanes Polar, Konsepta og danske Delta og EKJ.

Foruten vårt team, skal også fire andre leverandører levere designforslag i desember.

Vi ser frem til en spennende og travel høst!