Vi utfordrer byens rom som arena for forebyggende helse og trening. Se den nylanserte filmen om muligheter for trening midt i byen!

Arkitektgruppen CUBUS jobbet i fjor med et folkehelseprosjekt for økt aktivitet i byrommene. Prosjektet er et tverrfaglig studie mellom Fysisoterapi avdeling på høgskolen på Vestlandet, BAS og Arkitektgruppen CUBUS, med støtte fra Husbanken. Prosjektet startet opp med fokus på byrommenes muligheter for daglig trening.

Se den endelige versjonen av filmen som ble laget om prosjektet og nylig lansert av Flimmer film.