Cubus prosjekterer Bergens største idrettsanlegg i Åsane

I området rundt Vestlandshallen i Åsane er Arkitektgruppen CUBUS i gang med prosjekteringen av en omfattende ny idrettspark.
Myrdal stadion blir fornyet med stadionbygg og tribuneanlegg til 3000 publikummere.
Vegg i vegg prosjekteres 6.500 m2 med ishall og curlingbaner.
Sør for dagens Vestlandshall er det planlagt en flerbrukshall på ca 13.000 m2.
Utomhusanlegget binder sammen byggene med en sportsramblas for gående. Her blir det i tillegg treningsbaner og aktiviteter for breddeidretten, og ikke minst et flott område å legge søndagstur for fastboende. 


Prosjektet er finansiert av Trond Mohn og utvikles i samarbeid med idrettsmiljøet i Åsane og Idrettsrådet i Bergen kommune.
Rammesøknad skal være ferdig sommeren 2016.


Et viktig tilskudd for Åsane sentrum!