Laguneområdet i Bergen endrer karakter fra et tradisjonelt kjøpesenter til et urbant sentrum med tydelig kvartalsstruktur i gater og plasser.

Lagunen/Rådalen skal gjennom en endringsprosess der kjøpesenteret går over fra rent kjøpesenter til Bergen sør bydelssentrum. Som det viktigste kommunikasjons- og handelspunkt lokalt, vil det også bli et tydelig urbant boligområde, med Kalgahaugen og Laguneparken som tette ”bybolig”-områder. Stedet får et kinosenter med 7-8 saler, det blir et knutepunkt for bydelens gang og sykkelnett, med god parkeringsdekning, samt flere Bydelsparker. Samtidig veves Lagunen Storsenter inn i bygningsmassen. Den beholder sin indre logistikk, men må samtidig finne balansen mellom handelssenter og ”bydelsmotor”.
Helhetskonseptet for landskapet som Cubus har prosjektert, er å danne  en ny ryggrad i området. Nord-/ sør-aksen gis et tydelig sammenhengende grep fra Kalgahaugen til Råtjørn. Gatene og plassene er vevet som binder byen sammen over lang tid, og vi ønsker å gi disse et helhetlig formmessig grep med en grunntone som gir en tydelig identitet. Viktige byrom ligger til aksen og gatenettet i form av parker, bybaneplassen, gågater, Lagunetorget og Festplassen. Gang-og sykkelvei langs Apeltunvannet og binder de ulike boligområdene sammen. Vannet og parkområdene blir tilgjengeliggjort med det nye gatenettet, som åpner opp og inviterer til rekreasjon og opphold i et område som før kun har fokusert på handel.

Arkitekt for Lagunen-utbyggingen er Hille Melbye Arktekter AS.