2000 boliger og promenade rundt Liavatnet i ny områdeplan for Nyborg.

Arkitektgruppen Cubus har  i samarbeid med Sweco videreutviklet områdeplanen for Nyborgområdet hvor Bergen kommune er oppdragsgiver. Målet med planen er å se på nye grep og mulige transformasjoner av et område dominert av store salgsbygg ("Big boxes")  for større kjeder innen bransjer som elektro, tekstil/sport og møbel.

En viktig forandringsfaktor foruten de store markedendringene som følger av bl.a. økt nettsalg, er etablering av Bybanetrasé her. Med Bybanen på plass vil bydelen kunne endres i mer urban retning med opp til 2000 boliger, andre typer næring/kontor og offentlige program som f.eks barnehager.  Den nye urbane bydelen skal utvikles over tid innen en ramme av et variert byrom-og gatenett med gode gang- og sykkelforhold, samt bedre kollektivdekning. Sentralt i planen står bokstavlig talt Liavatnet som det legges opp til skal bli en forsterket perle med promenade rundt, samt oppgradering av kanalen som viktig bindeledd til Åsane sentrum.