Ola B. Siverts var en av innlederne til temakveld 18.september. Foredraget er nå lagt ut i PDF-format.

Skyss og Bergen kommune inviterte til temakveld under Mobilitetsuka 2013 på Litteraturhuset i Bergen 18. september. Møtet var meget godt besøkt og mange slapp ikke inn.

Musiker og samfunnsdebattant Gabriel Fliflet ledet en samtale om by/samfunnsutvikling og diskuterte transportløsninger i sammenheng med byutvikling. Arvid Strand (Transportøkonomisk institutt), Ola B. Siverts (Arkitektgruppen Cubus) og Nils Tore Skogland (Naturvernforbundet) holdt innlegg rundt temaet.

Ola Siverts innlegg "Kompaktbyen er svaret - hva er spørsmålet?" kan nå lastes ned i PDF-format (5,9 M). Foredragene er også publisert på Hordalands fylkeskommunes side