Thale Bjørnerheim holder innlegg på konferansen "Vi bygger Bergen" med tema: Mer enn et bygg

Kontoret får stadig forespørsler om å holde innlegg og denne gangen stiller vi på Vestlandets største og viktigste byggfagmesse, som arrangeres i Bergen 6. og 7. september i Grieghallen.

Tema for innlegget er "Mer enn et bygg" med undertitte: Transformasjon fra avstengt næring til en åpen attraksjon for byen