Vi i Arkitektgruppen CUBUS er stolte over at Maria har fått denne spennende oppgaven. Maria Molden har vært en pådriver og engasjert medarbeider i CUBUS siden hun begynte i 1998. Bergen kommune har med dette sikret seg en faglig sterk driver, nettverksbygger og formidler, som nå skal forme den nye rollen som byarkitekt; bygge opp en ny funksjon fra grunnen.

Hva tenker du at du tar med deg inn din nye stilling?
- Min allsidige erfaring fra CUBUS gjør meg godt  rustet til å gå inn i denne stillingen.  Jeg har i tillegg og parallelt med stillingen i CUBUS vært lærer ved  flere arkitekthøyskoler, hatt sentrale  tillitsverv i Norske Arkitekters Landsforbund og sittet i mange juryer. CUBUS er et kontor som har utviklet meg som arkitekt og menneske, og har gitt meg muligheter for å positivt endre mange steder landet rundt - med stor betydning for andre menneskers liv. CUBUS er et sted der samfunnsansvaret sitter i veggene, sier Maria, som også forstår at verdiskaping er viktig for å utvikle de gode fellesverdiene.

Det er en stor oppgave du nå påtar deg og du vil bli en profilert person, med mye ansvar.
- Med tidlig ansvar for store prosjekt har jeg fått erfaring som har gjort meg trygg og åpen gjennom en praksis som har vært inspirert og løsningsorientert, supplerer hun.

Etter nær 20 år i CUBUS skal Maria Molden ta fatt på nye utfordringer. I sin tid i CUBUS har hun jobbet med et bredt spekter av prosjekter i et spenn fra enkeltbygg til hele tettsteder og de store byutviklingsgrepene. Hun har vært medeier, styremedlem og fagansvarlig for plan- og utredningsgruppen. Det er med blandede følelser vi konstaterer at hun etter hvert skal gå over i sin nye rolle, men vi er først og fremst svært glade på kommunens og byens vegne, fordi de nå får en meget engasjert og dyktig byarkitekt.

Bergens Tidende skriver om den nye Byarkitekten:
Bergen har fått en egen byarkitekt

Se også Bergen Kommunes nettside:
Maria Molden blir byarkitekt i Bergen