Film og animasjon som viser vårt innspill i Lyngseidet.

Vi er engasjert av Lyngen kommune for å gjøre en stedsutviklingssanalyse for Lyngseidet. Oppdraget består blant annet i å identifiserere aktuelle utbyggingsområder, utvikle strategier for en bærekraftig, framtidig utvikling av den eksisterende bygningsmassen, samt finne gode lokaliteter for møteplassar og hva de kan romme. Nå har vi et innspill om framtiden presentert i filmformat.

 

Lyngen - en fremtidsvisjon from Arkitektgruppen CUBUS AS on Vimeo.


Konsept: Arkitektgruppen CUBUS AS www.arkitektgruppen-cubus.no
Animasjon: STUDIO GOHDE www.gohde.no
Musikk: YAGYA