Vår landskapsarkitekt Ingvild Nesse holder innlegg om universell utforming

Ingvild holder innlegg i kompetanseseminaret «TRYGT OG UNIVERSELT NÆRMILJØ» på Stord 12.november 2018. Seminaret arrangeres av Hordaland Fylkeskommune.

Innlegget har tittelen «Livet mellom husene - uteareal som er lett å komme til og gode å være i» hvor hun bla snakker om rapporten «Arkitektoniske virkemiddel i orientering og veifinning» som hun var med å utarbeide i 2015. Hun vil også gjennom konkrete eksempler si noe om den gode bestillingen som gir frihet til å skape et godt resultat med tydelige krav til kvalitet.