Thale Bjørnerheim holder innlegg på NAL kurs: Utfordringer i komplekse byggesaker

Thale Bjørnerheim holder innlegg på NAL kurs: Utfordringer i komplekse byggesaker på Litteraturhuset 19.april 2018.

I dette kurset tas det opp sentrale utfordringer i byggesaker som mange kommer opp i og hvor eksempler og praksis kan diskuteres.

Thale deltar under temaet «krav til utforming estetikk og visuelle kvaliteter».