Bybanen i Bergen har vunnet Innovasjonsprisen for universell utforming av transportanlegg.

Innovasjonsprisen for universell utforming deles ut av Stiftelsen Norsk design- og arkitektursenter som er en fusjon av Norsk Form og Norsk Designråd. Målet med prisen er å løfte fram nyskapende løsninger som alle kan bruke.– Dette er det første baneanlegget i Norge som er universelt utformet på en helhetlig måte. Bybanen er et modig, innovativt prosjekt i norsk målestokk. Den tilbyr en transportløsning som alle kan bruke på likeverdig vis. Bybanen har oppfylt ambisjonen om å bli bergensernes foretrukne offentlige transportmiddel, sier Nina Tøgard, kategorileder for transport i juryen.

I jurykjennelsen roses Bybanen som et av de mest suksessrike plangrepene i norske byer i etterkrigstiden. Den går som en viktig nerve gjennom Bergen og legger føringer for fremtidig byutvikling.
– Her har man satset på inkluderende, brukerfokusert design i alle ledd. Designen er gjennomgående enkel og tydelig. Alle informasjonsskjermene har stor skrift og gode kontraster. Avgangene er hyppige. Billettsystemet er enkelt. Det er lite reklame og annen støy. Stilen er såpass nøktern og avslappet at den ikke konkurrerer med Bergens øvrige estetikk, ramser Tøgard opp.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som skal dele ut prisen, understreker at god universell utforming er lønnsomt i mange sammenhenger.
Designet er utført i samarbeid med Fuggibaggi, Kontrapunkt og T. Michael og arbeidet videre i tett samarbeid med Bybanen Utbygging og Norconsult.