Aktiv debatt om Lyngens utvikling under den internasjonale vintersportsfestivalen Puls Lyngen.

Vår landskapsarkitekt Axel Sømme deltok i palmehelgen på det årlige arrangementet Puls Lyngen, en internasjonal vintersportsfestival hvor de spektakulære Lyngsalpan danner bakteppet, i Lyngen, Troms. Mellom randonee-, langrenn-, fatbike- og piggsykkelkonkuranser, marked og konserter, var det ryddet plass til en debattkveld lørdag på Solhovd med ca 150 mennesker som deltakere med temaet "Hvor går Lyngen?".

Debatten er en fortsettelse av arbeidet Arkitektgruppen Cubus leder med stedstutviklingsprosessen Lyngenløftet. I panelet satt investor og næringslivsaktør Ola OK Giæver, Phd stipendiat Åshild Skjegstad Lockert (UiT), Ordfører Dan Håvard Johnsen (ltl), redaktør i Nordlys Silje Solstad og fjellfører og kommuenstyrerepresentant Mikal Nerberg (mdg).

Lyngen er et unikt område med store muligheter innen turisme og spennende opplevelser. Spørsmålene fikk temperaturen opp i salen: - Er Lyngen klar for å tiltrekke seg masseturisme? - Hvem eier Lyngen? - Hvor går veien og utviklingen videre? - Hvordan bygge merkevaren Lyngen og hvem får bruke den?

Tross ulike meninger, var deltakerne enige om at det var viktig å fortsette det gode samarbeidet mellom kommune og det frivillige organisasjonslivet i det videre arbeidet med utvikling av Lyngen.

Av mer konkrete resultater fra Lyngenløftet kan vi melde om at parkdammen i Prestelvparken nå er rensket etter årtider med slamdannelse, og det er utført prøveskjæring  av brorekkverket som skal gå over dammen laget av den lokale bedriften. Rekkverket er formet med relieffer av hender til barn i Lyngen, i aldersspennet fra 2 uker til 16 år, og prøven ble vist fram under Puls Lyngen til stor entusiasme fra besøkende og innbyggere. Videre ble det varslet oppstart for områdeplan for deler av sentrum i Lyngseidet fredag 11. mars, med frist for merknader satt til 29.april.

Følg utviklingen av Lyngenløftet på Facebook.

La sola titte fram, nå kan påskeferien starte!

Lyngsalpan i påskesol

 

Avtrykk av barnehender fra Lyngens barn, utskjært i brorekkverket av stål.