Vi er prekvalifisert for plan- og designkonkurranse for nytt publikumsbygg ved Gamle Bergen Museum.
Museet er en del av stiftelsen Bymuseet i Bergen. Konkurransen starter i midten av oktober.

Arkitektgruppen CUBUS har allerede utarbeidet et mulighetsstudie for Gamle Bergen og kjenner godt til tomt og situasjon.
Les mer om Gamle Bergen Museum her.