Vårt mulighetsstudie for transformasjon av Botelabo er nyhetssak i Bergens Tidene

Bontelabo ligger svært sentralt til i Bergen sentrum med utsikt over byfjorden. Det er få områder som har denne unike sentraliteten og koblingen havnen i Bergen. Fryselageret ble avviklet i 2011 og Arkitektgruppen Cubus har vært med å utarbeide en mulighetsstudie for hvordan man i fremtiden kan utnytte området.

Mulighetsstudiet legger opp til at Bontelabo transformeres fra et lukket byområde til en ny åpen ny bydel og destinasjon i Bergen sentrum. Grepene skaper en bedre kommunikasjon internt på området som gir spennende gater og gjennomganger.

Bontelabo er viktig for både Bergen by og for innbyggerne. En transformasjon fra avstengt næring til en åpen attraksjon for byen er med på å frigjøre og gjøre tilgjengelig de ressurser som ligger der latent i dag. En transformasjon av Bontelabo vil være med på å utvide Bergen
sentrum og gi større bredde i tilbud og opplevelser. Turister vil nå møte byens fremside og ikke lenger en bakside.

Dette prosjektet har vi stor tro på!