Nordåsgrenda, et av CUBUS tidlige "hjerteprosjekt", ble i vår kåret til Bergens beste nabolag. Lørdag 5.september feirer de med flott grendafestival – vi gratulererer!

Nordåsgrenda vant BTs konkurranse om Bergens beste nabolag  ble med klar margin og over 2000 stemmer. Premien var 30.000 kr till nabofest – som Nordåsgrenda har utvidet til en hel liten festival. Nordåsgrendboere, både nåværende  og tidligere, er sterkt representert i festivalprogrammet med Real Ones som en form for "headlinere". Nordåsgrendas stifter Edvar Vogt (91 år) skal holde tale for dagen. Nordåsgrenda var det andre av de såkalte "Selegrenprosjektene" som CUBUS var med å utvikle i 70.årene og tidlig på 80.tallet.  Hesthaugen i Åsane (det med de svært friske fargene) var det første, og med erfaringene fra Åsane ble Nordåsgrenda en solid oppfølger. CUBUS var arkitekter for begge prosjekt og var med i hele utviklingsprosessen. En grunnidé var at dette skulle være selvbyggeri og dugnadsbasert så langt byggeforskriftene tillot. De fremtidige beboerne var altså med fra starten av. Organiseringen tillot også et videre spekter av boformer f.eks. at venner bygget rekkehus ved siden av hverandre og hadde dører i mellom og fellesrom. Grenda var sosial boligbygging i vid forstand; det var bl.a. en premiss at ⅕ av boligene skulle være reservert og tilrettelagt for funksjonshemmete og for folk med svakere økonomi der kommunen kunne komme inn som støttepart. Dette var lenge før universell utforming var blitt et etablert begrep, men grenda er mye tenkt utfra rullestolbrukeres behov. Hjertet i Nordåsgrenda er grendahuset; det ble bygget først, delvis på dugnad,  og fungerte som "brakkerigg" for entrepenøren og dermed sparte penger. Grendahuset fungerte også som møtested for prosessens utallige møter. Grendahuset ble så barnehage og ungdomsklubb og festlokale og mye mer. Da grenda var ny var parkeringen trukket ut av området  til en fellesplass - og det var parsellhager. Begge deler oppfattet som ganske radikalt for et rekkehusbasert prosjekt. Det ble skrevet en bok om prosjektprosessen med arkitektene som sentrale bidragsytere. Nordåsgrendas "gründergenerasjon" er fortsatt rikt representert blant beboerne og det er også flere 2.generasjonsbeboere. Mye tyder på at boformer som Nordåsgrenda har praktisert i over 30 år er høyst aktuelle for de boområdene som vi ønsker å utvikle fremover!