Arkitektgruppen CUBUS er med i en av landets tre pilotkommuner.

Pilotprosjektet "Levende lokaler" startet opp 20. april på DOGA i Oslo, med samling av de tre Pilotkommunene; Lærdal, Arendal og Tromsø.

Arkitektgruppen CUBUS har som del av sitt arbeid med næringsfokusert tettstedsutvikling, koblet Lærdal på pilotprosjektet.

Et svært spennende utvalg aktører og pilotprosjekter var samlet til et intensivt oppstartsmøte mellom pilotkommunene og aktuelle aktører, departementer, antikvarer, næringsliv, frivillige organisasjoner og entusiaster. By- og regionsforskningsinstituttet NIBR skal følge prosjektet over to år.

Dette pilotprosjektet går i kjernen på utfordringen rundt det tradisjonelle tettstedets brukbarhet og eierstruktur. Det var i alt 25 kommuner som søkte om å være med og interessen er stor for å løse en av de sentrale problemstillingene knyttet til mange av landets byer og tettsteder.
Vi gratulerer Lærdal og gleder oss til å være med videre i dette spennende pilotprosjektet.

Artikkel i arkitektnytt

Levende lokalers Facbookside

Lærdal næringsutvikling om pilotprosjektet

Artikkel om vårt arbeide med tettstedsprosjektet