Arkitektgruppen Cubus er medarrangører av Lyngenseminaret som avvikles i Lyngen i dag 20.oktober.

Seminaret er et ledd i videreutviklingen av stedsutviklingsprosessen Lyngenløftet, hvor alternative samarbeidskonstellasjoner, finansieringsmodeller og gjennomføringsmetoder blir presentert og drøftet. Innledere er bl. annet Mona Hellenes fra Destinasjon Voss, Henrik Romsaas, leder av Tromsømarkaprosjektet og Matthew Lynch, entrepenør og forsker.