Uteområde i dalen sør for Kleppestø barneskole begynner å ta form.

Byggearbeidene på Kleppestø Barneskole startet sommeren 2016. Uteområde i dalen sør for skolen må etter rekkefølgekrav utarbeides før resten av byggearbeidet kan starte. Åsane Entreprenørforretning er kommet et godt stykke på vei og fordrøyningsbasseng og stenamfi er allerede på plass og nå blir det grønt. Les mer om Kleppestø Barneskole på våre prosjektsider.

04.okt. 2016:

 

15.sept 2016:

 

02.sept 2016: