Medier og Kommunikasjon ved Arna VGS har nå flyttet inn i nyoppussede klasserom.

Arna vidaregåande skule står foran endringer i fag- og linjesammensetning og må derfor foreta bygningsmessige endringer for å tilpasse planløsningen til den nye inndelingen.


Avdelig for Medier og Kommunikasjon har nå flyttet inn i tidligere metallverksted etter oppussing. Arkitektgruppen CUBUS har stått for løsningne. 
Det jobbes nå videre med resten av skolebygget som er bygget i 1973. Samtidig gjøres forbedringstiltak på tilgjengelighet og universell utforming.