Arkitektgruppen Cubus var et av tre team som deltok i parallelloppdrag for utvikling av Indre Arna i Bergen.

Vårt forslag fokuserer på utvikling av et levende sentrum rundt Arna stasjon, strukturert rundt 3 nye byrom: sjøfronten, allmenningen og elveparken. I tilknyting til byromene foreslår vi 3 generator-prosjekter som vil drive frem utviklingen mot en mangfoldig sentrum med tett integrasjon mellom bomiljøer, kultur, handel, utdanning og næring. Plansjene er utstilt på Øyrane Torg frem til 15.des. 

PDF av våre plansjer

Artikkel i BA

Omtale på kommunens nettsider