Axel N. Sømme fra Arkitektgruppen CUBUS var en av foredragsholderne på årets arkitekturdag.
Plansjene fra hans inlegg kan nå lastes ned.

Under tittelen "Neste versjon Norge" belyste Arkitekturdagen 2014  sentrale spørsmål for et bærekraftig samspill mellom bygd, forsted og by. Axel N. Sømme var en av foredragsholderne i et utvalg av norske og internasjonale aktører innen temaet.

Axel Nitter Sømme holdt foredrag om tiltak med gode ringvirkninger, der bla Geiloprosjektet ble presentert. Plansjene fra forelesningen.

Axel ledet også byvandringen gjennom  Bergens mange byrom etter forelesningsrekken. Arkitekturdagen 2014 ble holdt her i Bergen på USF Verftet den 11.september.

Mer om alle foredragsholderne

Påmelding og program