Tirsdag 10.mars foreleste Jan Erik Rossow på NALs kurs om arkitekten som leder for tverrfaglige team.
Maria Molden introduserte temaet.

Kurset har vært holdt i Oslo høsten 2014, og ble arrangert i Bergen av NAL og NIL i samarbeid.
Prosessene endres der flere aktører enn tidligere er involvert fra start. Arkitekter er skolert til å ivareta helheten, konseptet og grunnideene gjennom alle faser i prosjektet, og er derfor godt rustet til å ha en ledende og koordinerende rolle.

Jan Erik Rossow fortalte om samarbeidserfaringer fra utvikling og bygging av Jonsvollkvartalet.