Årets Byggeskikkpris fra Rana kommune går til Sjøfronten Mo i Rana og prosjektet er omtalt i siste utgave av Park & Anlegg.