Vi har nettopp fått en ny medarbeider på kontoret.

Nojoud Abushanab er arkitekt fra Palestina med 3 års erfaring.
Hun skal ha praksis hos oss 3 dager i uken.


Arbeidspraksisen er gjennom Ny Sjanse, som er et kvalifiseringssenter for innvandrere som trenger bistand for å få fast jobb.


Vi gleder oss til hennes bidrag på kontoret og oppfordrer alle våre kunder og samarbeidspartnere til å se om dere har mulighet til å bruke de viktige ressursene personer gjennom et slikt program kan bidra med.

 

Link til ny sjanse