Prosjekt

Villa Rhododendron

År

2010

Sted

Lysekloster, Bergen

Type

Enebolig

Størrelse

273 m2

Landskapet og naturen har vært retningsgivende for utformingen av bygget - det å skape et spennende formuttrykk som spiller opp mot dette. Mot øst vender tomten seg oppover mot friluftsområdet, og mot vest faller den mot veien og utsikten til Lysefjorden,

Tomten har to naturlige fjellrygger som kommer ned fra øst. Bygget ble plassert så langt mot nord for å bevare den ene fjellryggen og for å frigjøre sydlige og solfylte uteområder. En sokkeletasje med carport, hovedinngang og kjellerleilighet, støtter opp det eksisterende terrenget og lager et skilløe fra inngrepene til nabotomtene og veien. Dermed dannes også to adskilte hagenivåer. et nedre for kjellerleiligheten som henvender seg mot fjorden, og et øvre nivå for hovedenheten.

På sokkeletasjen ligger hovedenheten og "flyter fritt". Mot øst en sovefløy og mot vest de daglige oppholdssonene med kjøkken ut mot hagen og stue vendt mot Lysefjorden. For å forbedre utsiktsforholdene og "åpne" hagen opp for de beste solforholdene, har bygget fått en knekk. Det naturlige terrenget slippes inn i øvre del av hagen for å få em naturlig overgang fra friluftsområdet til opparbeidet hage.

  • {alt_text}