Prosjekt

Vetrelidsallmenningen

År

1992

Sted

Bergen

Type

Byrom

Størrelse

4 500 m2

Vetrelidsalmenning er en av byens ni almenninger. Den fremtrer som en bred tilkomst til Fløibanen og Fjellsiden. Almenningen har eksistert i 300 år, men har aner fra Middelalderen.

Almenningen, som i 1993 fikk Norges høyeste utmerkelse for gater/ veianlegg, består av en trefelts brosteinsgate og brede skifer (syenitt) fortau med en markant lindetrerekke. Mellom trærne er det et møbleringsfelt med lysmaster og spesialdesignede benker, tre-beskyttere og sykkelstativer.
Medvirkende kunstner Svein Rønning

  • {alt_text}