Prosjekt

Varmestue på fløyen

År

2016

Sted

Skomakerdiket, Fløyen i Bergen

Type

Varmestue, publikumsbygg

Konkurranseforslag til ny varmestue ved Skomakerdiket på Fløyen i Bergen.

Sted og kvaliteter i området
Skomakerdiket er et vakkert sted å komme til og brukes av mange - både lokale og turister - i alle aldre.
Langs vannet er det grusvei/sti som følger vannets form. Barskog, bekker og stier ligger i bakkant som en omram- ming av stedet.
Mot nordøst er det en større flate som er arena for mange aktiviteter. Her er rasteplasser av ulike slag, der du kan velge en benk eller en sten å sitte på. Skogsbunnen i bak- kant har finmasket rotsystem – som en synlig vev. Dette er detaljer og oppdagelser vi gjerne vil ta vare på - derfor unngår vi å plassere bygget i dette området.
Over tid oppdager man stier og aktiviteter i omkring- liggende områder. Dette er en styrke med stedet fordi ens opplevelser stadig fornyes for de som kommer her ofte.

Bygget

Bygget er et enkelt trehus med to A-fomede saltaksbygg i ulike høyder.
Disse er bundet sammen av et transparent tak og en felles treplatting. Plattingen står på peler med god kontakt til terrenget rundt.
Det høyreiste mønet gjør bygget majestetisk og synlig uten at det dominerer i området. Lys og luft innvendig gir en god romlig følelse samtidig som det rammer inn en flott utsikt. Bygget kan lett forlenges eller minskes uten at konsept og grep mister sin egenart. Konstruksjonen er lett å prefabrikere på forhånd slik at byggeperioden på stedet kan minimeres.

  • {alt_text}