Prosjekt

Trondheim Møter Vannet

År

2015

Sted

Trondheim

Type

BYROM OG LANDSKAP

Begrenset konkurranse om byrom ved solsiden i Trondheim.

Som svar på en utfordring lokalt og bymessig, har vi i vårt forslag særlig jobbet med kontakten mellom land og vann for å kunne bringe inn rike muligheter for dette  byområdet i Trondheim.

Det er også et svar på den historiske settingen TMV-odden er i og en videreutvikling av det menneskeskapte landskapet som gjennom ulike tider har jobbet i forhold til vannet.

“Den som håndterer vannet håndterer også fremtiden.”

Hovedgrepet er å danne en ny ytre dokk som kontrollerer vannet og binder sammen hele området.
Ny dokk eller demning gir mange muligheter.
Når dokken introduseres kan vi speilvende historien. Når vannet ble sluppet inn i dokken var jobben gjort. Var dokken tom for vann, var det aktivitet og en sydende arena der nye båter ble bygget. Nå kan vi igjen fylle den tomme dokken med aktivitet, men denne gang med kultur og spill.

Vi ønsker å beholde hovedformen på dokken, men gjøre en endring hvor vi tydeligere slutter formen uten at dette virker lukkende på dokken i seg selv. Dette kan være med å styrke  selve dokkens indre kraft, ikke bare omgivelsene rundt.

Den nye dokkporten er også et tidsskille. “Glassveggen” er et transperant skille som gir spenning, utfordrer og skaper energi. Enten ved at den utløser mye energi på innsiden, eller ved at kreftene fra flo og fjære overføres til dokkens indre. Hele året kan lys slippes inn i rommet, enten som solskinn over vannet eller tåkedis med  magisk lys, et skyggespill av de to sidene, gir bassenget en sakte (døgn)rytme. Et slags sceneteppe ved tørrdokk.

Ny dokk eller demning gir mange nye muligheter for TMV-odden
Ved å heve vannspeilet gir en ALLE tilgang til vannet.
Her kan byrommet fylles av ulike aktiviteter både sommer og vinter.
Vannflaten heves opp slik at kontakt og nærhet til vannets glitter blir synlig og tilgjengelig. Kontorene, restaurantene, kulturarenaene og  boligene vil sammen danne veggene i et felles stort vannrom, slik vi kjenner det fra europeiske storbyer der mangfoldet i funksjoner rundt plassen er avgjørende for et rikt folkeliv.

Istedenfor at en skal investere i en rekke ulike former for tilleggskaier og trapper for at noen få skal oppnå nærhet til vannet, vil nå alle aktørene tilhørene området få gleden av et felles stort løft som gir noe tilbake til byen.

  • {alt_text}