Prosjekt

Terminalbygg på Skolten

År

2004

Sted

Bergen

Type

Terminal og Kontorlokaler

Størrelse

3 000 m2

Nytt tilbygg til eksisterende terminal med ny ankomstsone, billettsalg og innbygging av eksisterende rampe til båtene. Arealer for boarding- og ventefunksjoner, pass- og tollklarering skulle imøtekomme nye krav ihht Schengen-avtalen. Tilbyggene ble utført i lette materialer som stål og glass, med synlige, utenpåliggende konstruksjoner, som en klar kontrast til det eksisterende betongbygget.

Den formale idéen var å videreføre det gamle byggets gavlprofil, med sin karakteristiske utover-knekk, ved å gjenta dette i det nye inngangspartiet. Konstruksjon og materialvalg tydeliggjør dette likevel som et nytt element fra en senere epoke. Åpenheten og glass i tilbyggene artikulerer byggets funksjon som passasjerterminal i forhold til de øvrige kaibyggene.
Bygget sto ferdig  i november 1997 og ble året etter nominert som et av fem prosjekter til Bergen Kommunes arkitekturpris for ”Årets bygg” i Bergen.
Prosjektet ble siden videreført med ombygging av den nordre delen av terminalbygget til kontor for Color Line (siden Fjordline). Ved ombyggingen ble eksisterende utvendige messanin bygget inn i stål og glasskonstruksjon i tilsvarende stil som øvrige glasspartier i terminalbygget.
Det siste trinnet i ombyggingen er innebyggingen av pasasjerlandgangen til båtene. Ferdig i 2004.

  • {alt_text}