Prosjekt

Strenghaugen lavenergiboliger

År

2014

Sted

Møvik, Fjell kommune

Type

Bolig

Størrelse

114 m2

To kommunale utleieboliger er oppført etter kriteriene for lavenenergi- og passivhus klasse 1 på egen tomt i Møvik i Fjell kommune.

Bygget er utført som lavenergibygg klasse 1 med høy fokus på miljø og energibesparende løsninger, både i oppføringsperioden og driftsperioden

Lavenenegi klasse 1 er bygg med meget lave energibehov. NS3700 omfatter definisjoner, krav til varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov, energibehov til belysning og energiforsyning samt minstekrav til enkelte bygningskomponenter. Standardene setter også krav til lekkasjetall, prøvingsprosedyrer, målemetoder og rapportering av energiytelsen ved ferdigstillelse.

Bygget inneholder to vertikaldelte utleieboliger, hver på 52m2 BRA  + utvendig bod på 5 m2 pr. enhet.
Grunnet byggelinjebegrensing på 27m fra veimidte fv. 559 og byggebegrensning 30m fra veimidte fv. 559 til teknisk grøftetrasse  så var det utfordringer knyttet ti plassering av boligbygget.

  • {alt_text}