Prosjekt

Steinerskolen på Paradis

År

2003

Sted

Bergenn

Type

Skole, videregående

Størrelse

1800 m2

Videregående avdeling av Steinerskolen på Storetveit i Bergen med klasserom, spesialrom og ny administrasjon.

Skolen er lokalisert i tilknytning til en eksisterende, større Steinerskole med alle grunntrinnene samt en barnehage. Nybygget er lagt slik at etasjene i den nye avdelingen flukter med den gamle via gallerier i mellombygget. I det nye prosjektet skapes det et sammenbindende fellesareal mellom byggene med kantine og auditorium. Skolen er basert på naturlig ventilasjon. Nærområdet er villabebyggelse med forholdsvis mye natur. Det er lagt mye arbeid i uterommene, bl.a. er det laget et nytt, utvendig amfi.

Prosjektet er et resultat av en vunnet innbudt arkitektkonkurranse høsten 2000.

  • {alt_text}