Prosjekt

Sparresgate Borettslag

År

2004

Sted

Nordnes

Type

Leilighetsbygg

Størrelse

2 000 m2

De to leilighetsbyggene ligger sentralt på Nordnes i en blandet boligstruktur av små bergenshus, murgårder fra 1890-tallet og lammeler fra etterkrigstiden.

Den komplekse situasjonen, med tilpasning til omkringliggende strukturer, stilepoker, høyder og materialbruk, krevde arkitekturprosjektering i tiltaksklasse 3. Vedlikeholdsfrie fasadematerialer som pusset mur, platekledning, glass og aluminium, sammen med en bevisst bruk av trekledning, knytter byggene både til murgårdene rundt og til gatens små trehus.

Det er lagt stor vekt på miljøtilpasning i bygningsutforming og uterom, men i et modernistisk formspråk. Et gammelt trappeløp er restaurert og gjennåpnet som viktig offentlig tverrforbindelse mellom gatestrukturene på langs av Nordneshalvøyen. Trappesmauet er også blitt et miljøtilskudd for lek og opphold.
Prosjektet rommer 23 leiligheter av varierende størrelse, som er løst ihht smarthusteknologi. Dette gir energieffektive boliger. Boligsprinkling og delvis fasadesprinkling gir økt sikkerhet mot brann.

Alle leilighetene har nydelig utsikt, egne uteplasser og tilgang til felles terrasser med svært gode solforhold.
Den grundige bearbeidingen av fasader og volumer har gitt aksept i et nabolag som fulgte nøye med prosessen.

Husbanken i Bergen var involvert i planleggingen og valgte i 2006 byggene som et av de nominerte prosjektene til Statens Byggeskikkpris.

  • {alt_text}