Prosjekt

Solheimslien borettslag

År

2017

Sted

Bergen

Type

Boliger

Størrelse

33 000 kvm

Solheimslien borettslag oppgraderes til lavernergiboliger, med nye fasader, rømningstrapper, takterrasser og 39 nye leiligheter.

Solheimslien borettslag ligger byfjells- grensen mot Løvstakken i Bergen, og består av 8 høy- og lavblokker med totalt 320 leiligheter. Blokkene ligger synlig til i bybildet og har en flott utsikt, men har et stort vedlikeholdsetterslep og behov for sikrere rømningssituasjon.
Blokkene vil bli oppgradert til lavenergi- klasse 1, og kvalifiserer til støtte fra Enova.


For delfinansiering av prosjektet vil det bygges 39 nye leiligheter i borettslaget. I lavblokkene blir det leiligheter i eksiste- rende kjellere, med universell tilkomst og utgang til egen hageflekk. På høyblokkene er det prosjektert eksklusive penthouse- leiligheter på taket.


Alle blokker vil få opparbeidet takterrasser, som vil gi tilgang til sol i et ellers skyg- gefullt område. Leilighetene vil få tryg- gere rømningssituasjon med utvendige rømningstrapper.Balkongene vil også bli utvidet, og få en ny innglassing.


Fasadekonseptet er inspirert av løvfarger, for å harmonere med naturen bak blokke- ne. Hver blokk får et sett med kontrastfar- ger for gavler og rømningstrapper, med et spill av tre ulike fargenyanser - grønntoner, gultoner, oransjetoner og rødtoner. Slik vil hver blokk framstå ulikt i omgivelsene ut fra de skiftende årstidene.
Samlet sett vil opprustningen gi både borettslaget og nærområdet et stort løft og en ny identitet.
Byggestart mars 2017, ferdigstilles 2018.

  • {alt_text}