Prosjekt

Sandviksstranden

År

2009 - 2014

Sted

Bergen

Type

Regulerinsplan

Sandvikstranden er en større reguleringsplan under utvikling for området ved dagens Saltimpot ved Sandviken Brygge.

Sandvikstranden skal utvikles til et sentreområdet med næring/kontor og bolig knyttet til fremtidig bybanetrasse.

Planområdet er på ca 19 mål på land og 17 mål i sjø. Området ligger mellom Lemkuhlboden/Sandviken Brygge og Lerøy . Mot nord grenser området til Strandens Grend og Sandviksveien.

Området skal regulert til lokalsenter tilrettelagt for bybane med  hovedvekt næring og noe bolig. Forholdet til stedskvalitet, kulturminner, strandsonen og offentlig tilgjengelighet er viktige elementer i planarbeidet.

  • {alt_text}