Prosjekt

Andr. Olsen-kvartalet

År

2013

Sted

Bergen

Type

reguleringsplan

Størrelse

6 600 kvm

Reguleringsplan for et fornyet Andr. Olsenkvartal på Kronstad er under utarbeidelse og omfatter et ca 6,6 daa stort område i et eksisterende næringsområde nord for Solheimsvannet. Planområdet omfattes i dag av reguleringsplan fra 1963 og består av kontor- og næringsbygg, inkludert parkeringsanlegg.

Planforslaget legger opp til at kvartalet får karakter av lokalsenter som vil komme hele Kronstad til nytte gjennom etablering av ny næring- og boligbebyggelse og oppgradering av eksisterende. To døgnåpne passasjer vil åpne opp for og sikre offentlig gjennomgangsmulighet i kvartalet og dermed en “snarvei” mellom Bjørnsons gate og Inndalsveien. Ny bebyggelse vil i hovedsak etableres over eksisterende parkeringsdekker, lokalisert inntil Bybanens depot- og verkstedsområde. Etablering av boliger her vil minimere ulempene for omkringliggende bebyggelse, og inneha felles, grønne uteoppholdsarealer etablert på tak av dagens kontorbebyggelse.

Ny bebyggelse avsettes hovedsaklig til studentboliger og dagens næringsareal vil bli mer publikumsrettet gjennom etablering av serveringssted, treningssenter, utvidet matforretning etc. på gateplan og bidra til liv i området både på dag- og kveldstid. Nærheten til Bybanen og andre tilbud som Høyskolen noen hundre meter sørover og forretninger på Danmarksplass i nord, gjør at antall parkeringsplasser i planområdet kan reduseres drastisk og sykkelsatsning blir viktigere. Andr. Olsen kvartalet vil kunne danne en arena for allsidige aktiviteter og tilbud og bli en vital kraft for hele området.

  • {alt_text}