Prosjekt

Omsorgsboliger Rådalslien

År

2010

Sted

Bergen

Type

Omsorgsboliger, passivhus

Rådalslien bofellesskap er det første passivhus-prosjektet i regi av Bergen kommune. Bofellesskapet inneholder 10 leiligheter for psykisk utviklingshemmede fordelt over to plan.

Det er lagt stor vekt på å få til godt bo- og arbeidsmiljø som også er driftsgunstig. Bergen Bolig og byfornyelse - har i dette prosjektet fokusert på å utvikle - og vise fram - fremtidsrettede miljø- og energitiltak i tråd med kommunens klima- og miljøhandlingsplan.
Foruten passivhusprinsipper så er det anvendt massivtre  i bærekonstuksjoner ( lyd/brann skillevegger, etasjeskiller og takkonstruksjoner ) samt balkonger.

Prosjektet er blitt presentert i en rekke seminarer om passivhus om massivtre.
Foruten passivhusprinsipper for bygg og isolering får prosjektet tilført energi til vannbåren varme via varmepumpe.

  • {alt_text}