Prosjekt

Nyhavn Trinn1

År

2011

Sted

Bergen

Type

Leilighetsbygg

Første byggetrinn på Nyhavn ble ferdigstilt i 2011. Disse boligene er en fortsettelse på regulerings- arbeidet startet opp i 2004. Det tidligere næringsområdet er nå omregulert til boligområde med plass til ca 400 boenheter og noe næring. Trinn 1 har 5 etasjer og inneholder 27 boenheter av varierende størrelse fra 44 til 120m2. I tillegg er her parkering til trinn 1 og 3.

Leilighetene på plan 1 og 2 går over to etasjer. Det er inngang til de fleste boenhetene fra to trapperom både fra kaiplan og fra uteområde på plan 3. Noen leilgheter nede har egen inngang fra utsiden.
De fleste boligene har to balkonger, en mot sjøsiden og en mot uteplassen på vestsiden. Balkonger i plan 3 og 4 har mobile glassvegger mot sjøen.

Utvendig materialbruk er av bestandige materialer i en kombinasjon av hvitgrå og svart håndstrøket tegl. Utside vindu og felt rundt er i aluminium.

  • {alt_text}